Nykøbing Sjælland, den 15.12. 2013
Hej allesammen

Jul og nytår er lige om hjørnet og vi har i bestyrelsen set på forårsprogrammet.

På vores generalforsamling i november blev der blandt andet talt om muligheden for at sætte opsætning af samlinger på programmet.
Karl Aage har tilbudt at tage dette emne op ved vores første møde efter nytår den 8.1.2014.
I forårssæsonen har vi på vores bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vedtaget, at vi sætter formidlingssalg på programmet hver mødeaften i forårssæsonen.
Onsdag den 05.02.prøver vi at forbeholde de ting, som klubben har fået indleveret i løbet af efteråret.
Vi forventer også at få udskiftet udvalgshæfterne fra Sydvest i løbet af januar.
Tirsdagsmøderne er som i efterårssæsonen fortrinsvis byttemøder og erfaringsudveksling.
Tirsdagsmøderne slutter med udgangen af marts, men vi skal allerede i nærmeste fremtid have ansøgt om lokale i dagtimerne. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om det er muligt at fortsætte med at have tirsdag som fast mødedag i dagtimerne.
I klubben er vi i færd med at undersøge hvilke dage, der passer de medlemmer, som har mulighed for at komme ,bedst.
Vi planlægger at lave en tur til Roskilde Frimærkeklub i løbet af forårssæsonen, men datoen er endnu ikke fastlagt. Derfor er dette punkt ikke med i programmet.
Claus Markussen havde et spændende oplæg om lokale juleforsendelser i slutningen af november.
Vi har også en aftale med Claus onsdag den 5.3, hvor emnet er den postale historie omkring psykiatrihospitalet i Nykøbing.
På grund af påsken afsluttes forårssæsonen allerede onsdag den 02.04. Denne aften er der tradition for et livligt terningespil, hvortil klubben giver gaverne.
Som sidste år giver klubben denne aften smørrebrød.

Glædelig jul og godt nytår til alle. Tak for en godt år med en meget flot opbakning til bestyrelsens arrangementer. Tak for såvel gaver til klubben som praktisk hjælp til at få arrangementerne afviklet på en god måde.

På vegne af bestyrelsen
Rita