Odsherreds Frimærkeklub


Nykøbing Sjælland,  december 2010.

Kære alle.

Med dette lille nyhedsbrev vil bestyrelsen for frimærkeklubben gerne ønske alle godt nytår og byde velkommen til forårssæsonen, som starter onsdag den 12.1.2011. Forhåbentlig har alle haft en god jul.
Ved generalforsamlingen den 17.11.2010 meddelte Birte Bjerno, at hun af helbredsmæssige årsager valgte at trække sig som formand efter 10 år på posten.
Vi skylder alle Birte en stor tak for det store arbejde og engagement hun har lagt i klubben, især omkring Byt i Vig .

Bent Bjerno valgte også at trække sig fra mange års arbejde i bestyrelsen. Vi skylder ligeledes ham en stor tak for de mange kopper kaffe, han har brygget samt slæbet med øl og sodavand.
Bent  vil gerne fortsætter med at hjælpe ved auktionerne. Tak for det.
Ved generalforsamlingen blev der valgt tre nye til bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte undertegnede som ny formand. Desuden blev Kaj Jensen nyvalgt til bestyrelsen og Henning Haacks  blev nyvalgt som suppleant.

På et efterfølgende bestyrelses møde har bestyrelsen valgt Henrik Brinkmann som næstformand.
Henrik fortsætter desuden med at være auktionarius.
Erik forsætter som kasserer og Kaj overtager de praktiske opgaver med at sørge for kaffe, øl og sodavand til møderne samt lukke op og låse efter os i Pakhuset.
På bestyrelsesmødet vedtog vi endvidere, at kaffen fremover er gratis.
Øl og vand kan stadig købes til rimelige priser.
Vi ændrer desuden mødetiderne fra klokken 19 til 22 til klokken 19 til 21.30, da vi har erfaret, at der sjældent er nogle efter klokken 21.30.
Mødepræmier sættes til en værdi af minimum 75 afa kr. Medlemmer, som gerne vil sælge nogle præmier til klubben, kan henvende sig til bestyrelsen på mødeaftnerne om dette. Vi vil gerne prøve om vi kan variere mødepræmierne, således at de både kan supplere og inspirere samlingerne.
På generalforsamlingen blev der talt om muligheden for at gøre mere opmærksom på klubben og tiltrække nye medlemmer. Vi vil blandt andet lægge mødeprogrammer ud på bibliotekerne .
Desuden vil vi forsøge at få oprettet en hjemmeside for klubben og er i gang med at kontakte nogle, som kan være behjælpelige med dette. Alle medlemmer opfordres til at være aktive omkring tiltrækning af nye medlemmer, så vi fortsat kan have en aktiv og spændende klub.
I bestyrelsen er der desuden forslag om at forsøge at få nogle korte oplæg om forskellige emner på mødeaftner.  Muligvis kunne vi trække på lokale oplægsholdere eller få nogle fra andre klubber til at komme. Henning Haacks har blandt andet spurgt en bekendt fra Åbenrå Frimærkeklub, som har kontakter her i området.
I bestyrelsen er der også forslag om, at vi kunne invitere andre klubber eller selv besøge en anden klub.
Med hensyn til afslutning på efterårssæsonen, så besluttede bestyrelsen, at vi ville forsøge at få det lokale erhvervsliv til at sponsorere et bankospil. Vi har desuden besluttet, at man gerne må tage familie eller bekendte med til dette.

Vi er blevet meget positivt modtaget rundt omkring og siger tak til alle, som har sponsoreret en gave eller medvirket til at få sponsorer.
Sponsorerne vil blive nævnt i forårsprogrammet.
Til slut håber vi, at vi får en god forårssæson, hvor vintervejret ikke vil forhindre alt for mange i at komme.
Forårssæsonen afsluttes den 6.4. 2011 med den sædvanlige hyggeaften med raflespil, hvor klubben står for gaverne.
Til den første mødeaften den 12.1.2011 prøver formanden på at skaffe nogle udvalgshæfter, som man er velkommen til at se på og måske købe noget fra, hvis det har interesse.På bestyrelsens vegne

Rita Hansen