Nykøbing Sjælland,december.2011


Kære alle.
Godt nytår til alle . Bestyrelsen har igen i år valgt at byde velkommen til forårssæsonen med et lille nyhedsbrev. Vi håber, at vi får en god forårssæson med gode timer i Pakhuset og eventuelt nye kontakter i og udenfor klubben.
Der er ingen ændringer i bestyrelseskonstitutionen. Vi indførte i efteråret udlodning af et gavekort til Roskilde  Frimærkehandel på almindelige mødeaftner klokken 21 . Dette fortsætter i forårssæsonen.

På generalforsamlingen var der forslag om, at vi skulle arrangere en tur til Kalundborg Frimærkeklub i foråret. Efter henvendelse til klubben,  planlægges dette besøg til
torsdag den 12.04.kl. 19 på Dagcentret, Esbern Snarresvej 55 , 4400 Kalundborg.

Ellers er der et lille udvalg fra Bytteren i Holbæk, Kalundborg Frimærkeklub og Odsherred Frimærkeklub ,som arbejder med at arrangere "Byt i Hørve" søndag den 5. februar  kl. 10 -16 på Hørve Skole.
Vi planlægger en almindelig byttedag uden auktion i år, men der vil være tombola, mulighed for at købe mad og drikkevarer samt mødepræmier.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil bakke op om dette arrangement.

På generalforsamlingen blev det endvidere drøftet, om vi skulle forsøge at udvide klubben med postkortsamlere. Vi har allerede en del medlemmer, som interesserer sig for postkort. I bestyrelsen synes vi, at denne del kan omfattes af vores vedtægter.
Vi vil derfor arrangere en aften, hvor vi prøver at have postkort på programmet. Hans Henrik Nøhr vil tage en Odsherred samling med og holde et lille oplæg.

Vi vil også på hjemmesiden prøve at gøre opmærksom på denne del af interessefeltet.
Hjemmesiden opbygges langsomt. Det er bestyrelsens indtryk, at den er blevet godt modtaget i dens foreløbige relativt beskedne omfang. Vi har udvidet med mulighed for at få en lille rubrikannonce  med manco liste , evt. ønske om bytte eller salg. Optagelse af annonce går gennem formanden, som indtil videre er ansvarlig for opdatering af hjemmesiden.
Alle opfordres til at bruge vores links i venstre spalte til at se på diverse auktioner og andre tilbud.
I efteråret har vi desuden samlet mailadresser, således at klubben via mail kan sende fællesmeddelelser ud til medlemmerne.
Når det er skrevet, er vi også opmærksomme på de medlemmer, som ikke har internetadgang.
Jeg vil i vides mulig omfang medbringe det materiale på mødeaftnerne, som er rundsendt til mailadresser.
Programmer bliver, indtil andet er vedtaget, udsendt som vanligt 2 gange årligt.
Der er brug for, at medlemmerne hjælper med at distribuere  programmer f.eks. til biblioteker og andre steder, som er relevante i den sammenhæng. Ekstra programmer kan fåes ved henvendelse til  Erik eller undertegnede.

Bestyrelsen arbejder  desuden med at undersøge muligheden for at lave en fælles udflugt til efteråret. Vi undersøger muligheden for at køre til et arrangement, eventuelt i Sverige.

Vi har desuden arbejdet med indkøb af en ny vandmærkesøger, men indtil videre har vi ikke besluttet os for hvilken type, det skal være. Gode råd i den anledning er velkomne.
Der er indkøbt 2 lys lupper, som kan anvendes på klubaftner og evt. lånes med hjem på samme betingelser som lån af litteratur.
Efter jul har vi planer om at få registreret, hvilken litteratur vi har tilgængelig for medlemmerne.

Klubben er kommet i besiddelse af nogle frimærkepenge. Steen Axil fra Odsherred Møntklub har lovet at komme en aften i efterårssæsonen og fortælle om disses tilblivelse.

Bestyrelsen håber ,vi får en god forårssæson, som afsluttes den 18.4.med et mindre traktement og  terningspil .

På bestyrelsens vegne
Rita Hansen