Nykøbing Sjælland, den 14.11.2012.

Årsberetning for sæsonen 2011-2012.

Vi har som i sidste beretningsperiode igen haft 15 møder her i aktivitetscentret, hvor der har været mellem 11 og 27 fremmødte, hvilket må siges at være meget flot i en klub med 24 medlemmer.
Sidste år besluttede vi, at vi ville forsøge at invitere brev- og postkortsamlerne på nogle mødeaftner.
Første gang blev i februar i samarbejde med Hans Henrik .  Vi var i alt 27denne aften, hvor Hans Henrik holdt et oplæg om Odsherred motiver på postkort.
Næste gang bliver med et julekorts tema den 28.november. Jeg ved, at Hans Henrik også til denne aften prøver at få nogle med fra postkortafdelingen i Holbæk.
På sidste års generalforsamling blev der desuden  fremsat forslag om øget aktivitet i form af besøg i andre klubber, besøg på frimærketrykkeri og udflugt til  en messe i Sverige.
Vi har derfor besøgt Kalundborg Frimærkeklub i april og har haft genvisit her på vores foredragsaften  om frimærkepenge med Steen Axil den 31.10.

Til foråret er der planlagt tur til Holbæk og Omegnsfrimærkeklub den 19.3.2013.
Vi forsøgte med kort varsel at få arrangeret en tur til den sidste dag på frimærketrykkeriet, men det var i sommer, hvor solen stod højt på himlen, så det blev ikke til en fælles tur.

I samarbejde med Hans Henrik  deltog11 medlemmer i en søndagstur til  Frimärks og vykortsmässa i Svedala den 9.september i år. Der var mindre bytteaktivitet end vi havde forventet, men vi havde en hyggelig dag og nød medbragt morgenkaffe ved Øresundsbroen og samledes til en afslutnings øl ved motorvejen på vej hjem.
Nogle fik dog byttet og skabt nogle kontakter. Enkelte af disse mødte op til byttedagen  på Nordia 2012.
Jeg har desuden ladet mig fortælle, at svenskerne har planer om at besøge vores byttedag i Hørve den 10. februar.
Forklaringen på den manglende bytteaktivitet er blandt  andet, at det er et udpræget dansk fænomen, som svenskerne først er begyndt at opdage.

Klubben  har arrangeret fælleskørsel til Nordia 2012, hvor der blev mulighed for at komme derind alle 3 dage. 11 medlemmer deltog.
Som noget nyt har vi i efteråret prøvet at arrangere en aften, hvor et par medlemmer tager noget af deres samling med og viser frem. Henning havde Tyskland med og Hans lagde nogle spændende breve med fodpoststempler frem ,  hvor vi havde mulighed for at lære noget om de forskellige typer af fodpoststempler.
Vi har i samarbejde med Bytteren i Holbæk og Kalundborg Frimærkeklub arrangeret byttedag i
Hørve  søndag den 5. februar. Der kom ca. 60, hvilket vi betragtede som en succes. Henning og undertegnede har siddet i arrangementsgruppen, men flere fra klubben var aktive omkring de praktiske ting på selve dagen.
Næste års byttedag bliver den 10.februar samme sted. I år deltager Holbæk og Omegns frimærkeklub også i arrangementet.
Gennem henvendelser via vores hjemmeside har vi været inviteret ud for at se på samlinger, hvoraf noget er tilfaldet klubben . Andre ting har vi forsøgt at formidle videre til klubbens medlemmer.

Vi har udover telefonliste  over medlemmerne  fået lavet en mailliste over de medlemmer ,som har internetforbindelse.
Det har givet mulighed for at arrangere fællestransport til byttedage her i efteråret, samt at distribuere SFK meddelelser, når de udkommer og reklamere for gode tilbud hos de handlende.
I foråret blev lokale klubformænd inviteret til et møde med kulturafdelingen i Odsherred Kommune, hvor vi blev præsenteret for den nyskabelse, som kaldes Foreningsboomerangen .
Det går ud på et øget samarbejde mellem børne- og ungdomsklubberne i Odsherred. Vi besluttede på bestyrelsesmødet i foråret at tage udfordringen op og har netop startet en frimærkeaktivitet i juniorklubben på Grundtvigsskolen.
Aktiviteten er støttet af kommunens udviklingspulje med 1500 kr og sponsoreret af Nordfrim med  diverse varer for ca. 900 kr.
Nordvestnyt ringede og ville gerne være med til starten, hvilket der kom den lille artikel ud af, som er lagt frem på bordet.
Vi har også tidligere i efteråret haft en lille notits i Nordvestnyt om klubbens aktiviteter. Jeg håber ,at vi også fremover kan udbygge et positivt samarbejde med lokalpressen.

Jeg håber, at det af beretningen fremgår, at en klub er mere end en formand og en bestyrelse.

Klubbens aktiviteter er afhængige af, at vi alle er med, hvad enten det drejer sig om at bage en kage, flytte borde og stole, være aktive omkring nye tiltag som f.eks. et bidrag til junioraktiviteten, stille bil til rådighed for udflugter, komme med brobisser ,medvirke til at få nye ansigter ind i klubben, hjælpe med formidlingssalg , medbringe værktøj til mærkning, komme med nye ideer o.s.v.
Denne positive ånd bevirker, at bestyrelsen har meget at tale om på bestyrelsesmøderne og har mod på at bringe nye aktiviteter ind i vores klub.
Stor tak til alle , såvel bestyrelsesmedlemmer som medlemmer.

Alene er det svært- sammen kan vi meget.                                      Rita Hansen