Nykøbing Sjælland den 16.11.2011.
Årsberetning for sæsonen 2010-2011.

Der har i det forløbne år været afholdt 15 møder inklusiv julemøde og forårsafslutning.
Ved juleafslutningen  2010  var der gavebanko med gaver fra handlende i Odsherred. Desuden havde man mulighed for at invitere en gæst med til denne aften, en mulighed ,som enkelte  benyttede sig af.
Ud over byttemøder og formidlingssalg, har vi i det forløbne år prøvet at få udvalgshæfter, dels fra Thorfinn Aaes i Guderup og dels fra bytte ringen Syd/Vest  og Nordfrim.
Desuden købte klubben en kilovare hjem, som blev fordelt ved en lille auktion. Til fordel for klubben har vi haft et amerikansk lotteri og en formidlingsauktion, hvor alle varer blev solgt til fordel for klubben.
Forårsafslutningen i år var med mange frimærkegaver fra forskellige sponsorer og indhold fra en gave til klubben.
Efter ønske fra medlemmerne forespurgte vi Bytteren, om vi måtte komme på besøg og har netop haft genvisit af medlemmer fra Bytteren den 2. november.
Den 2. november havde vi desuden inviteret Helmer Christensen fra Åbenrå Frimærkeklub, som kom med en del af en meget fornem Tysklandssamling. Han holdt et spændende oplæg på ca. 45 minutter om udgivelser i Tyskland i perioden 1870 til 1945, hvor der blev lagt vægt på emner og beskrivelser, som ikke findes i AFA kataloget.
En klub fungerer ikke uden aktive  medlemmer og en god bestyrelse. Vi er så heldige at have begge dele i Odsherred Frimærkeklub.
På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sidste år fordelte vi en del af arbejdsopgaverne, således at hvert bestyrelsesmedlem har taget en tørn.
Henrik fik næstformandsposten og har afløst mig i den periode, jeg ikke var hjemme. Ved formidlingssalg er han desuden auktionarius.
Tak for det Henrik. Vi har brug for dig ved formidlingssalgene.
Erik klarer økonomi og regnskab med diverse udfordringer fra undertegnede. Han udarbejder og udsender vores mødeprogrammer og har desuden påtaget sig bibliotekar funktionen i klubben.
Tak for det Erik. Indtil videre har du klaret alle udfordringer.
Kim er meget ophængt på sit arbejde, men er kommet med gode ideer og påtog sig sammen med Bjarne mødeaftnen med kilovareslagtning.
Tak for det til Kim.
Kaj er ny i bestyrelsen, men har været vores vicevært i klubben hele året. Du kommer altid i god tid før medlemmerne kommer, låser op, tjekker lys, laver kaffe .
Desuden sørger du for indkøb og salg af øl og vand, rydder op og låser igen. Du tjekker altid om de mindste detaljer er bragt i orden,  inden du forlader lokalet og har overblik over, hvad vi mangler til næste møde.
Det skylder vi dig alle en stor tak for.
Henning blev nyvalgt som suppleant, men har været en god sparringspartner med erfaringer fra Åbenrå. Desuden har du været med til at få Helmer herover, været med ude og vurdere samlinger samt bistået med at få tilrettelagt vores gavebanko sidste år .
Sidst har du været med til at se på indholdet i en gavekasse og deltager i møder omkring "Byt i Hørve"
En meget aktiv og engageret suppleant. Tusind tak for det.
Med så aktiv en bestyrelse kunne man jo som formand læne sig tilbage og lade tingene køre.
Jeg havde sidste efterår en plan om, at ville oprette en hjemmeside for klubben. Det lykkedes med støtte fra medlemmer  og Lars Fris. Vi fik nogle ideer til, hvad hjemmesiden kunne indeholde og gik derefter i gang.
Vi mangler stadig at få lagt kopier af gamle postkort ind og har heller ikke fået gang i medlemsformidling.
Det har ikke været gratis for klubben, men med gode sponsorer har vi ikke haft underskud på projektet og jeg håber, at flere og flere vil bruge vores hjemmeside også i medlemskredsen.
Jeg har påtaget mig opdateringer, men jeg mangler endnu en del erfaring i at gøre dette .  Jeg går vel stadig i 1. klasse, tror jeg.
Vi har  endvidere forsøgt at gøre opmærksom på klubbens eksistens ved blandt andet at lægge programmer ud på vores folkebiblioteker. Her i Nykøbing har vi fået en lille reklameholder på hylden ved frimærkekatalogerne. Det var Karl Åges ide.
Klubben har pt. ca. 21 aktive medlemmer ,der har en mødeprocent op mod de 75 . Det  er meget flot, når man også tager en vinter med sne og is med i betragtning.
Så er det en stor glæde at være med til at drive en klub. Tak for det.
Efter generalforsamlingen skal vi i gang med at samle ind til endnu et gavebanko i december.
Vi er spændte på, om vi bliver modtaget i samme positive ånd som sidste år.
Desuden har vi fået en reklame på vores mødeprogram. Derfor har vi kunnet trække lod om et gave kort på de almindelige mødeaftner.
Vi er desuden i gang med i samarbejde med Bytteren i Holbæk og Kalundborg Frimærkeklub at arrangere en byttedag i Hørve den første søndag i februar 2012.
Henning og undertegnede er med i planlægningsgruppen.
Jeg har planer om, at lægge årsberetningen ind på vores hjemmeside, så man kan læse om, hvad der sker i klubben. Sidste år skrev vi et nyhedsbrev, som blev lagt ind på hjemmesiden og sendt ud sammen med forårsprogrammet. Dette kunne måske gentages.
Hvis nogen ønsker det, kan de også få et eksemplar af årsberetningen.

Tak for et godt år til alle.

Rita Hansen