ODSHERRED
FRIMÆRKEKLUB

Klubbens hjemmeside
www.odsherredfrimaerkeklub.dk <http://www.odsherredfrimaerkeklub.dk>


PROGRAM FOR
EFTERÅRET 2018

Møderne holdes onsdage i lige uger
fra kl. 19,00 - 21,30 og
tirsdage i ulige uger kl. 9,00 - 11,30 i
Aktivitetscentret i Pakhuset
Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.

Indgang fra P-plads mellem bibliotek og badmintonhal.

Medlem af Samarbejdende Frimærke Klubber
(SFK)MØDEPLAN FOR EFTERÅRET 2018

Onsdag den 5. september:
Velkommen til en ny sæson. (Mødepræmie nyt AFA-katalog)
Bytteaften. Formidlingssalg. 

Onsdag den 19. september:
Besøg af Theis fra Frimærkebutikken, Faxe. Theis medbringer en del af sit lager - og står for aftenens
formidlingssalg. Derfor ingen indlevering fra medlemmerne.
Bytteaften.

Onsdag den 3. oktober:
Foredrag ved Ole Maintz: Fortællinger om gamle breve.
Bytteaften. Formidlingssalg.

Onsdag den 17. oktober:
Bytteaften. Formidlingssalg.
Besøg af Roskilde Frimærkeklub.

Onsdag den 31. oktober:
Bytteaften. Salg af rodeposer.
Formidlingssalg.

Onsdag den 14. november:
Generalforsamling.
Bytteaften. Formidlingssalg. - Kun for medlemmer.

Lørdag den 17. november kl. 12.30 - 15.30: Temadag.
Leif Ørndorf fortæller om: Postforsendelser i Nordvestsjælland.

Onsdag den 28. november:
Bytteaften. Amerikansk lotteri.
Formidlingssalg.

Onsdag den 12. december kl. 18.00:
Juleafslutning med let anretning og bankospil.
Kun for medlemmer med ledsager.

Øl og sodavand kan købes til rimelige priser. Kaffe gratis.

Første mødedag efter nytår: Onsdag den 9. januar 2019.
Generalforsamling:

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 14.
november 2018 kl. 19.00 med dagsorden iflg. vedtægternes § 9:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen:
På valg: Formand Rita Hansen. Bestyrelsesmedlemmer Henrik Brinkmann og Kaj Jensen.
6. Valg af bestyrelsessuppleant. (Henning Haacks).
7. Valg af revisor (Erik Nielsen).
8. Valg af revisorsuppleant (Tom Schilling).
9. Behandling af indkomne forslag.
      Afleveres til formanden senest 24. oktober 2018.
10. Eventuelt.


Samarbejdende Frimærke Klubber (SFK)
Husk. Du kan se andre klubbers byttedage og øvrige aktiviteter i SFK-bladet.

Vore mødeaftener
Du kan på vore mødeaftner bruge klubbens kataloger, tidsskrifter, luplamper og        vandmærkesøger. Disse kan
lånes med hjem i 14 dage (fra mødedag til mødedag). Aftales med Karl Åge.

Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften blandt de fremmødte.
Kl. 21.00 udtrækkes et gavekort til Roskilde Mønt- & Frimærkehandel.

Tirsdagsmøderne kl. 9.00 - 11.30
Ulige uger i perioden 25. september - 4. december 2018.


Byt i Vig 2019 afholdes søndag den 10. februar 2019.


???      Gæster er altid velkomne på almindelige mødeaftner.       ???